Smart Community Concept
Change happens
when the willing are able.

Inleiding

Het klimaatakkoord biedt een grote kans om ons leven en ons werk anders in te richten. Het kan schoner, beter en leuker als we anders gaan denken en doen. Niet lineair maar circulair.

Om de transitie van lineair naar circulair succesvol te laten verlopen hebben overheden, bedrijfsleven en burgers een concreet doel nodig waarop alle inspanningen zijn gericht. Ook al zijn we het in grote lijnen eens over nut en noodzaak, zonder een duidelijk toekomstbeeld en een betaalbaar aanbod wordt het moeilijk om lineaire processen om te buigen.

Technische ontwikkelingen gaan snel. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe mogelijkheden. Alles is met elkaar verbonden (internet of things). Net als met Legoblokjes moeten we ontdekken hoe we de verschillende onderdelen op een duurzame manier in elkaar kunnen zetten. ICT speelt hierin een sleutelrol.

Fontaine heeft i.s.m. Prof. dr. Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) een uniek model ontwikkeld waarin burgers, bedrijven en overheden samen concrete stappen nemen om de circulaire economie vorm te geven. Project Circulair is een wijkgericht project met een actieve rol voor alle stakeholders. Een klimaatakkoord op wijkniveau zonder financiële risico’s voor de bewoners.

Energie en
mobiliteit.

Smart Community

Een Smart Community is een wijk en/of bedrijventerrein waar de bewoners zich doelen hebben gesteld op energie, mobiliteit, recycling, luchtkwaliteit en diensten. (Klimaatakkoord op wijkniveau).

Door lid te worden van de community draag je bij aan de duurzame verbetering van de wijk. Iedereen wordt er beter van.

De wijk wordt uitgerust met zonnepanelen, de huizen worden verwarmd en gekoeld met een warmtenet of warmtepompen. Met energieopslag wordt op de energiekosten bespaard. Warmte en energie worden geleverd door esco’s. Bewoners hoeven niet te investeren in aanschaf of onderhoud.

Een Local Mobility Center levert de bewoners mobiliteit on demand. Het LMC biedt stalling, verhuur en oplaadpunt voor e-bikes, e-scooters en één of meerdere (autonome) e-auto’s van het deelplatform. Bewoners kunnen met een mobiliteitsbudget eenvoudig in hun mobiliteitsbehoefte voorzien tegen een lagere prijs dan een eigen auto. Er is minder parkeerruimte nodig. De overlast neemt af.

Het aanbod stimuleert het gebruik van ev, niet het bezit van ev. Dit maakt subsidies effectiever. De elektrische voertuigen worden voor eigen winst en risico geleverd door fabrikanten, dealers, (lokale) verhuurbedrijven of particulieren. Via een app worden voertuigen gereserveerd en ontsloten.

Een Local Distributie Center zorgt voor bezorging van producten en het ophalen van recyclebare producten binnen de wijk. Samenwerking met postbedrijven, krantendistributiebedrijven, supermarkten en winkelcentra levert meer comfort en lagere kosten op. 

In samenwerking met een uitzendbureau kunnen (deeltijd)banen gecreëerd worden in recycling, demontage en distributie.

Recycling, food
en funpoints.

Een Local WorkSpot biedt een tafel, wifi en office catering. Bewoners kunnen hier “thuis”werken. Mocht je snel naar een afspraak moeten, er staat altijd een passend voertuig voor je klaar. Een Local WorkSpot faciliteert eenmanszaken en thuiswerkers met basisvoorzieningen.

In combinatie met vastgoedexploitanten kan zo een waardevol servicehouse ontstaan.

Funpoints
Transacties worden gedaan in Funpoints, een blockchain munt voor o.a. duurzame energie, mobiliteit diensten en producten van het platform. Bedrijven kunnen hierop inhaken met loyalty/spaaracties en incentives. Overheden kunnen inhaken met subsidies.

Recycling
Met maandelijkse thema’s trekken steeds wisselende grondstoffen de aandacht voor recycling. Met de Informers krijgen de bewoners stap voor stap inzicht in de waarde van afval. Iedere maand worden er targets gecommuniceerd. Hoe meer je recycled hoe hoger de buurt scoort.

Met een wijkkoerier kunnen recyclebare producten on demand worden opgehaald en afgeleverd bij gescheiden containers. Uiteindelijk kan dit leiden tot een depot van grondstoffen om nieuwe producten mee te maken.

Herstelbedrijven (verlenging levensduur) en demontage bedrijven (her-
winnen grondstoffen) kunnen hierop lokaal en landelijk aansluiten.

Food
Wanneer we structureel minder vlees eten levert dat relatief een grote bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeigassen. Door alternatieven onder de aandacht te brengen kunnen we de consumptie van vleesvervangers stimuleren. I.s.m. retail worden recepten aangeboden voor de vleesvrije vrijdag. Iedere week twee nieuwe recepten met aanbiedingen voor de ingrediënten. Restaurants kunnen hierop inspelen met (afhaal)menu’s.

Samenwerking,
focus en beloning.

Groen in de wijk
Betonnen woonwijken met betegelde tuinen kunnen voor hogere temperaturen en wateroverlast zorgen. Met bomen en groen wordt meer CO2 in de wijk opgevangen en regenwater kan sneller in de bodem worden opgenomen. Groen levert een grote feelgood factor.

Platform
De communicatie verloopt via een Smart Community platform. De slimme buurteconomie heeft een eigen app op de mobiele telefoon van de bewoners. Een top of mind positie. Het krijgt aandacht en kan zich ontwikkelen. Kennis, vraag en aanbod komen hier samen.

Smart Communities kunnen landelijk aan elkaar gekoppeld worden.

ICT speelt in dit concept een sleutelrol. De hardware basisvoorzieningen worden in de wijk aangebracht. De rest bestaat voornamelijk uit software updates en applicaties. App’s bepalen het serviceniveau van het Smart Community Concept. De bewoners kunnen zelf of in samenwerking met derden nieuwe diensten bedenken en uitproberen.

Onze eerste gebieden zijn communicatie, energie en mobiliteit. Hierop worden doelstellingen aan de bewoners gepresenteerd. 30% minder CO2, 10% minder auto’s, 8% meer bomen.

 • Bewoners nemen naar behoefte voordeelpakketten af in energie en mobiliteit. (mobiliteitsbudget)

Door de samenhang te tonen tussen mobiliteit en energie of food en broeikasgassen of bomen en luchtkwaliteit en concrete producten en diensten aan te bieden leggen we een link naar circulair als onderdeel van een lifestyle. We beginnen met kleine stapjes ons gedrag te veranderen.

Basic aanbod.

In renovatiewijken is de grootste milieuwinst te behalen.

 • Dichtbebouwd .
 • Veel oude huurhuizen.
 • Fileproblemen w-w verkeer.
 • Parkeerproblemen.
 • Hoge concentratie CO2 en fijnstof.
 • Veel oude auto’s.
 • Geen fietsenstalling voor e-bikes, e-scooter.
 • Geen laadfaciliteiten.

De huizen verbruiken veel energie en de auto’s vervuilen meer dan gemiddeld. De ruimte is beperkt. Door het deels vervangen van de eigen auto door een deelauto en e-bike nemen parkeer- en filedruk af. (10% minder auto’s = 80% minder overlast)

De bewoners hebben beperkte investeringsmogelijkheden en zijn gebaat bij lage vaste maandelijkse lasten. Met een basispakket krijgen ze zekerheid over de kosten voor energie en mobiliteit.

Basic aanbod voor bewoners vanaf € 350,- per maand:

 • Groene energie d.m.v. zonnepanelen, warmtenet.
 • 4 dagen e-auto.
 • 30 dagen e-bike.
 • Onbeperkt toegang tot kennis en verdienmodellen via app’s.
 • Funpoints verdienen met recycle.

Met economy en premium pakketten kunnen we het product- en serviceaanbod upgraden en uitbouwen naar food en fashion.

Door de structurele kennisopbouw, de bewonersparticipatie en de belonings-
structuur onderscheidt dit concept zich van andere concepten.