Wijkontwikkeling.

Participatie

Iedereen kan producten en diensten ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.

Kleinschalige initiatieven in energie, mobiliteit, fashion, food, recycling of vastgoed krijgen een springplank in de buurt. Goede initiatieven kunnen opgeschaald worden naar stedelijk of landelijk niveau.

Door mee te doen doe je iets concreets. Je ziet het in de wijk, je kunt erover praten, je kunt het delen.

Bewoners kunnen ook zelf investeren in e-auto’s en terugverdienen door verhuur aan buurtgenoten.

  • Bedrijven kunnen werknemers mobiliteitsbudgetten aanbieden i.p.v. een leaseauto.
  • Carpoolen/last mile taxi: fee per rit. Afspreken per app.
  • Fabrikanten leasen de voertuigen of zonnepanelen aan de gebruikers. Fabrikant blijft dan eigenaar en verantwoordelijk voor de grondstoffen.
  • Werk: Bemanning van een centraal inzamelpunt voor recyclebare producten.
  • Vastgoed/Horeca: Local wifi workspots i.c.m. LMC.
  • Supermarkten/winkelcentra zetten elektrische (tuktuk) koeriers in voor  bezorging aan huis. Locale jeugd/ouderen kunnen met bezorging wat bijverdienen. Minder parkeerproblemen.
  • Bedrijven kunnen deelnemen met spaar/loyalty acties.
  • Door meer diensten te ontwikkelen kan er een grotere sociale samenhang in de wijk ontstaan. (kledingherstel, inzamelacties)
  • Smart Communities zijn landelijk met elkaar verbonden.