Toegang tot de
circulaire economie.

Investeringskansen Project Circulair

Gebied

Vastgoed ontwikkeling
Recycling
Mobiliteit, Energie
Innovatie
Finance
Werkgelegenheid
Wijkontwikkeling
Cultuur

PC Module

PC Servicehouse
The Informers, Challenge
SCC, LMC
PC Lab
Funpoints
PC Servicehouse, PC Lab
SCC, PC Servicehouse
Lifestyle Experience

Honderdduizenden particulieren willen graag duurzamer leven maar missen de investeringsmiddelen en de toegang tot circulaire economische modellen.

Het marktpotentieel voor een deelplatform in e-mobiliteit is ruim 500.000 deelnemers volgens een onderzoek uit 2014-2015. (EY mobiliteitsonderzoek) Voorwaarde is dat de totale kosten hiervoor per huishouden gelijk of lager zijn dan de huidige kosten.

Met slimme combinatiepakketten op lifestyle gebied kunnen we een passend aanbod doen.

7,5 m2 rijdende
zonnepanelen.

De behoefte aan duidelijke circulaire doelen en gestructureerde informatie bij bedrijven is groot. Bedrijven moeten iets doen maar weten niet precies wat en hoe. Nu nemen ze incidentele maatregelen zonder duidelijk onderling verband en communiceerbaar resultaat. Door een ketenbrede structuur aan te brengen worden de inspanningen effectiever.

Bedrijven worden lid van een consortium met een maatschappelijk doel: Duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven. Dit doel is groter en aantrekkelijker dan het eigen bedrijfsbelang en kan meerdere bedrijfsbelangen samenbrengen. Bedrijven leveren aan de deelnemers producten en diensten waarmee een klimaatakkoord op wijkniveau gerealiseerd kan worden. Producten en diensten worden aangeboden via het PC platform. Innovatie en prestatie worden beloond in competities. Bedrijven geven werknemers een mobiliteitsbudget in Funpoints i.p.v. een leaseauto. Bedrijven starten incentives voor medewerkers om klimaatdoelen op bedrijfsniveau te behalen. Beloningen geschieden in Funpoints. Bedrijven starten loyalty/spaaracties. Beloningen geschieden in Funpoints.

Met Project Circulair zorgen we voor een concrete doelstelling, draagvlak, focus en gedragsverandering.